Strategiarbeid

STRATEGIARBEID

med STYREHUSET


Styret har en tilsynsrolle og skal utøve en kontrollfunksjon av administrasjonens forvaltning av selskapets ressurser, det har overordnet ansvar med hensyn til strategiarbeidet, fastsettelse av retningslinjer og strategiske valg.

Det praktiske strategiarbeidet har normalt sitt tyngdepunkt i administrasjonen.

I administrasjonsstyrte foretak blir de strategiske valg forelagt styret uten at styret har vært spesielt involvert, men styret sitter likevel med ansvaret.

Tanker om fremtidens konkurransebilde?


I en tid der næringslivet står fremfor større endringer enn noen gang, er vi bekymret for at bedriftene bruker for lite tid til å tenke fremover. Vi liker ikke at bedriftseiere taper penger. Vi liker heller ikke at bedrifter må gi tapt på grunn av ny teknologi, eller endrede rammebetingelser.

En strategi skal kommuniseres til hele organisasjonen. Ikke bare verbalt, men også skriftlig, og med definerte målsetninger. Målsetningene skal fastlegges og nå ut til alle – ut fra den overordnede strategien. Dermed oppnår man også større eierskap i organisasjonen.


Et styre er ikke bare styrelederen. Et styre bør heller ikke bare være enkeltpersoner med ulike (eller like) kunnskaper og erfaringer. Et styre skal være et kollegium der alle medlemmene skal bidra likeverdig. Dette har både med forankring og ressursutnyttelse å gjøre.

Her er det snakk om ressursutnyttelse og forankring. En av styrelederens viktigste oppgaver blir da å sørge for godt teamarbeid i styret, og at potensialet i ethvert styremedlem blir utnyttet. Styrene vil på denne måten kunne bidra til å sette den strategiske agenda, definere konteksten for bedriftens strategi, samt bidra til å formulere det strategiske innhold. På den måten vil styret kunne komme inn til ”indrefileten” i bedriftens strategier.


Styrenes strategiarbeid blir lett forhandlinger mellom eller tilpasninger til ulike eierstrategier. Det som er best for bedriftens langsiktige utvikling kommer lett i bakgrunnen.