Megling

MEGLING

med STYREHUSET


Forhandlingsrådgivning har som mål å fremme konstruktive forhandlinger, hvor hele forhandlingsprosessen skal understøtte bestrebelsene på å oppnå gode løsninger, som avtalepartene faktisk ønsker å gjennomføre.

Styrehuset bistår med tilretteleggelse av forhandlingsforløp, der våre rådgivere på bakgrunn av forundersøkelser anbefaler konstruktive fremgangsmåter for parten, eller partene. Våre erfarne rådgivere tilrettelegger også ved assisterte forhandlinger, der vi bistår begge - en eller flere - parters felles prosessrådgiver under forhandlinger.

Forhandlingsrådgivning og megling