Akademi

AKADEMI

STYREHUSET


Styrehuset lærer deg om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.


Sentralt i kursene til Styrehuset er forståelsen for den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet og for sammenhengen mellom virksomhetens visjoner og strategier, samt virksomhetens organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.


Nødvendig i styrearbeidet

Sitter du i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, er vårt akademi essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem. Kursene retter i hovedsak sitt fokus mot små og mellomstore bedrifter som utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter.

Gjennom vårt akademi vil lærer du om styrets oppgaver sett fra eiernes, virksomhetens og samfunnets side, rollefordeling i styret og mulige rollekonflikter. Vi ser også på styrets kompetanse og styret under situasjonsbestemte forhold.


Lover og regler står sentralt i alt styrearbeid. Du lærer om lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold.

Styrehusets akademi har fokus på styrets ansvar for utvikling av virksomhetens overordnede styringsverktøy, samt ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjoner.


Vi ser også på grunnleggende teori innen økonomistyring og regnskapsforståelse og strategiarbeid.


Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om akademiet, enten det gjelder generelle styrekurs eller skreddrsøm av kompetanseheving for din organisasjon.