Om oss

DETTE ER STEDET

FOR GODE IDÉER


Styrehuset er et ressurssenter som består av flinke folk som løper fort. Vi tenker nytt og langt. Vi i Styrehuset tar jobben vår svært seriøst, men vi er løse i snippen og benytter mye humor i løpet av en arbeidsdag. Vi gir råd til eiere, styret og daglig leder. Vi er opptatt av eierstyring og styrets oppgaver, plikter og ansvar. Vi kaller det trygghet og innovasjon i styret. Kundene våre er offentlige og private virksomheter.


Ønsker du å bli styrekandidat?


Styrehuset bidrar til utvikling av styremedlemmer. Som medlem i Styrehuset kan du få tilbud om å gjennomføre et kvalifiseringsprogram, som fører frem til registrering i vår pool av høyt kvalifiserte kandidater til styreverv. 


Styrehuset driver aktiv rekruttering av styremedlemmer og nøkkelpersoner til virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. 


LES MER


STYRE &

LEDELSE


Organisasjonsutvikling

Moderne organisasjoner erkjenner behovet for fornyelse, og de menneskelige ressursene blir stadig viktigere. Mennesker utgjør forskjellen. Mennesker realiserer mål. Dette kan Styrehusets rådgivere mye om. Vi tilbyr støtte og rådgivning innen lederrekruttering, leder- og organisasjonsutvikling.


Management for hire

Styrehuset tilbyr management for hire og interimledelse, det vil si utleie av ledere og fagspesialister til tidsbestemte oppdrag og stillinger. Styrehuset har en kompetent ressursgruppe bestående av rådgivere som er egnet for å gå inn i rollen som interimleder eller innleid spesialist. De har kompetanse, erfaring, allsidighet og fleksibilitet til å løse de fleste oppgavene i en virksomhet.


Rett mann på rett plass

I alle våre oppdrag jobber vi i team for å sikre en skarp og effektiv analyse og vurdering. Teamet består av en eller flere partnere, samt faglig sterke rådgivere. Vi involverer oss dypt i din virksomhet og posisjonerer oss så vi kan sikre nyanserte input som vil skape verdi for din virksomhet. Alle er satt grundig inn i virksomhetens strategi, kultur og verdier, slik at oppgaven løses så godt som mulig.

Sammen utvikler vi strategier,

regisserer prosesser og

skaper resultater.
Strategi betyr å ta kloke valg basert på gode analyser, visjoner og verdier og tydelige målsettinger. Strategi dreier seg om kloke veivalg for å utvikle konkurransekraft og økt lønnsomhet.


Styrehusets rådgivere har spisskompetanse på utvikling av strategier som er helhetlige og realiserbare – både i form overordnede totalstrategier eller delstrategier innen enkeltområder av virksomheten.