Styrekandidat

Bli styrekandidat

fra STYREHUSET


Ønsker du å bli styrekandidat?

 

Styrehuset bidrar til utvikling av styremedlemmer. Som medlem i Styrehuset kan du få tilbud om å gjennomføre et kvalifiseringsprogram, som fører frem til registrering i vår pool av høyt kvalifiserte kandidater til styreverv. 


Styrehuset driver aktiv rekruttering av styremedlemmer og nøkkelpersoner til virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. 

Kan du

bli bedre i

styrerommet?

Trygghet i styrerommet

 

Styrehuset gir deg trygghet i styrerommet. Som styrekandidat får du gratis veiledning. Alle medlemmer i Styrehuset har prioritet på utvalgte rådgivnings- og rekrutteringstjenester, og betaler kun medlemspris for tjenester som benyttes. 


Styrehusets kvalifiseringsprogram

 

Styrehuset kvalifiseringsprogram er vår garanti for at alle registrerte personer i Styrehusets pool av styrekandidater innehar grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid, forpliktelser og ansvar. Kandidatene evalueres blant annet i økonomi, jus, strategi og kommunikasjon. 


Kvalifiseringsprogrammet skreddersys til hver styrekandidat, og kostnadene for gjennomføring av programmet vil derfor være ulike for den enkelte. Kartlegging frem til kvalifiseringsprogrammet påbegynnes inngår i medlemskapet. Etter et gjennomgått kvalifiseringsprogram kan du registreres i vår pool av styrekandidater, og du får oppfølging av din rådgiver i Styrehuset. 


Ønsker du å bli styrekandidat?Du kan begynne i dag


Kvalifiseringsprogrammet er åpent for medlemmer. Dersom du tror dette er noe for deg, så meld deg inn.

Kryss av hvis du ønsker mer informasjon om kvalifiseringsprogrammet.

En rådgiver vil ta kontakt med deg for å kartlegge veien videre.

Velkommen inn i Styrehuset. VELG MEDLEMSKAP OG BLI MED INN I STYREHUSET I DAG

Privat [Årsavgift kr.1.500,-]
Bedrift [Årsavgift kr. 6.000,-]
 
Ja, jeg ønsker å bli kontaktet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørsmål?

Kontakt oss

Medlemsservice

"Flinke folk som løper fort"


Styrehuset er et ressurssenter som består av flinke folk som løper fort. Vi tenker nytt og langt. Vi i Styrehuset tar jobben vår svært seriøst, men vi er løse i snippen og benytter mye humor i løpet av en arbeidsdag. Vi gir råd til eiere, styret og daglig leder. Vi er opptatt av eierstyring og styrets oppgaver, plikter og ansvar. Vi kaller det trygghet og innovasjon i styret. Kundene våre er offentlige og private virksomheter.


Akademiet i Styrehuset arrangerer opplæring, kurs og workshops for medlemmer og andre kunder av Styrehuset. Vi arrangerer standard kurs for styremedlemmer og nøkkelpersoner, i tillegg til skreddersøm av profesjonelle kurs for organisasjoner og virksomheter.