Personvern

Personvernerklæring

Innformasjonskapsler (Cookies)

Personvernforordning (GDPR)

Personvernerklæring


1. Innledning

Styrehuset er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre, deltakere på kurs og seminarer, leverandører, samarbeidspartnere og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter (de "registrerte").


Styrehuset er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.


Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").


2. Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til kurs og seminarer eller nyhetsbrev, organisere arrangementer, sende deg brosjyrer, invitasjoner eller annen informasjon om våre tjenester og aktiviteter, og for å kunne besvare henvendelser fra brukere og andre. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, stilling, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter eller tjenester.


Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.


Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanaler inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Styrehuset har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en epost (se kontaktinformasjon i punkt 8 nedenfor) eller melde deg av via link i våre nyhetsbrev og invitasjoner.


3. Bruk av databehandler 

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser. 


4. Utlevering av personopplysninger

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd etter lov eller dom, eller det inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg.


5. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.


6. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

 • Å få Styrehusets bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
 • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Styrehuset uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert
 • Å få personopplysninger om deg selv slettet
 • Å kreve at Styrehuset begrenser behandlingen
 • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Styrehuset og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Styrehuset hindrer dette
 • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv
 • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet)
 • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Styrehuset


Styrehuset benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.


7. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. september 2020. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.


8. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på post@styrehuset.no


 

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler kun for å analysere det generelle brukermønsteret på styrehuset.no og for å forbedre nettstedet for brukerne. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet spør om å lagre på brukerens datamaskin eller mobile enhet. Filene kan kun leses av Styrehuset.no og brukeren selv.


Vi bruker Google Analytics og Addthis og samler inn følgende informasjon:

 • IP-adresse, nettleser og operativsystem
 • Besøkendes lokasjon
 • Tidspunkt for besøk
 • Hvilke sider den registrerte IP-adressen besøker og varigheten av besøket
 • Fra hvor eller hvilke sider trafikken kommer fra og
 • Hva som ble klikket på i løpet av besøket og eventuelle filer som ble nedlastet 
 • Bruk av knappene som viderefører brukere til sosiale medier. Informasjonskapslene logger hvilken side brukerne kommer fra og til hvilken side de videreføres. 


Informasjonskapslene og dataene som samles inn er anonymiserte og inneholder ikke personopplysninger. 

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler.


Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din ved å endre innstillingen i nettleseren.


Bruk av informasjonskapsler på tredjeparts nettsider

Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanalen inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Styrehuset har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

 

 

Behandling av personopplysninger i Styrehuset (GDPR)

Styrehuset arbeider aktivt for å oppfylle kravene i det nye personvernregelverket

I Styrehuset er vi forpliktet til å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til våre kunders data, våre ansattes personlige data, samt personlig informasjon vi kan få om eller fra våre kunder.

Vi oppfyller denne forpliktelsen ved å kontinuerlig identifisere, vurdere og imøtekomme vesentlige risikoer knyttet til sikkerhet, konfidensialitet og håndtering av personopplysninger.


Styrehuset tar nødvendige steg for å kontinuerlig sikre overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR). Styrehusets assosierte støtter vårt arbeid og sikrer en konsistent overholdelse av kravene.


Styrehuset jobber tett med kundene våre for å sikre at vi sammen oppfyller kravene til behandling og beskyttelse av personopplysninger. Vi forventer ikke noen vesentlige endringer i vår levering av tjenester eller andre negative konsekvenser som følge av endringene i personvernforordningen. 


Styrehusets arbeid for å imøtekomme kravene

Styrehuset vil fortsette å samle inn personopplysninger i forbindelse med tjenestene vi utfører, forutsatt at slike data er nødvendig for vårt arbeid og levering av tjenester. Vi forventer at prosessen med innsamling av personopplysninger vil forbli uendret.


Vi ønsker å presisere viktigheten av sikker behandling av personopplysninger, og oppfordrer våre kunder til å kryptere alle eposter som inneholder særlige kategorier av personopplysninger. I de tilfeller der Styrehuset engasjerer en tredjepart til å behandle personopplysninger på vegne av våre kunder, eller Styrehuset selv behandler personopplysninger på vegne av kunder, vil det inngås en databehandleravtale (Data Processor Agreement (DPA)). Avtalen må signeres før tredjepart starter behandlingen. Innenfor lovpålagte oppgaver, avtalte kontrollhandlinger og attestasjonstjenester er Styrehuset å anse som behandlingsansvarlig og en særskilt databehandlingsavtale vil ikke være relevant å inngå for disse tjenestene.


Styrehuset benytter sky-løsninger fra tredjepartsleverandører til å lagre og behandle data, herunder også persondata. Vi sørger for utarbeidelse av relevante databehandlingsavtaler med alle slike dataleverandører.


Dersom du har ytterligere spørsmål til hva dette betyr for deg, er du velkommen til å kontakte oss på post@styrehuset.no

ABONNÉR PÅ VÅRT

NYHETSBREV

 
 

HVORFOR

VELGE OSS?


Et stadig økende fokus på styrets ansvar for virksomhetens utvikling forsterker kravet til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring i styrearbeidet. Våre erfarne rådgivere bidrar til bredde- og dybdekunnskap om styrearbeid som fagområde og profesjon.


Innovativ tenkning

Styrehuset er et ressurssenter som består av flinke folk som løper fort. Vi tar jobben vår svært seriøst, men vi er løse i snippen og benytter mye humor i løpet av en arbeidsdag. Vi gir råd til eiere, styret og daglig leder.