Rekruttering

REKRUTTERING

med STYREHUSET


En god leder er ikke nødvendigvis et godt styremedlem. Når styret skal fornyes er det flere viktige hensyn å ta. Styrehuset bistår en rekke virksomheter med styrerekruttering, både styreledere og styremedlemmer. Styrearbeid medfører betydelig ansvar, og generelt kreves det mer av et styre i dag enn tidligere. Endret rettspraksis, kritiske medier, strengere krav og mer fokus på corporate governance er blant faktorene som har bidratt til denne utviklingen.

Styrerekruttering

Styrehuset utreder mulige interessekonflikter, habilitetsspørsmål og ikke minst resultater fra andre styreverv og lederroller. Den helhetlige styresammensettingen er selvfølgelig også noe kandidaten vurderes opp mot. Styrehuset har erfaring og kunnskap, og vi har utviklet egne metoder for rekruttering av styremedlemmer og nøkkelpersoner.

Styrehuset arbeider med krevende og spennende oppdrag. Vår viktigste ressurs er menneskene. Vi utvikler oss og trenger stadig påfyll av dyktige og engasjerte talenter, enten du kommer fra studiebenken eller fra andre deler av næringslivet. Hos oss kan du komme i betraktning som rådgiver eller som utleid (management for hire) til våre oppdragsgivere. I tillegg kan du la deg registrere i vår database for kandidater til styreoppdrag. Vårt løfte er at hos oss skal du lære om profesjonelt styrearbeid, rekruttering og rådgiving.

For å arbeide effektivt må styret bestå av medlemmer som samlet sett representerer riktig kompetanse og personlighet. I enkelte tilfeller er sammensetningen utmerket mht. kompetanse, men medlemmer må erstattes for å sikre bedre samarbeid og kommunikasjon i styrerommet. I andre tilfeller arbeider styret utmerket sammen, men mangler kompetanse på viktige områder. Våre mest erfarne rådgivere kan bistå i evalueringen av styrets kompetanse i forhold til selskapets strategi og utfordringer.