Medlem

Medlemskap


- enkel tilgang til informasjon, kompetanse, nettverk og tjenester

Medlemskap

MEDLEMSKAP I STYREHUSET 


Vi inviterer deg inn i Styrehuset. Et medlemskap gir deg trygghet i styrerommet, og du får enkel tilgang til informasjon, kompetanse, nettverk og tjenester. 


Velg mellom et personlig medlemskap som privat eller et bedriftsmedlemskap som gjelder for inntil fem personer. Som medlem i Styrehuset får du tilgang til et etablert nettverk av medlemmer og forbindelser, i tillegg til invitasjoner til kurs, seminarer og workshops, alt selvfølgelig til redusert medlemspris.


Medlemmer i Styrehuset har prioritet på utvalgte rådgivnings- og rekrutteringstjenester, og betaler kun medlemspris for tjenester som benyttes. 


Ønsker du å bli styrekandidat?

Medlemmer får tilbud om å gjennomføre et kvalifiseringsprogram, som fører frem til registrering i Styrehusets pool av høyt kvalifiserte kandidater til styreverv. Som styrekandidat får du personlig veiledning. 


Medlemskap følger kalenderåret. Skjemaet nedenfor må benyttes ved innmelding.  


Medlemsservice treffer du på e-post: medlem@styrehuset.no eller sentralbord: 47 36 00 00.


VELG MEDLEMSKAP OG BLI MED INN I STYREHUSET I DAG

Privat [Årsavgift kr.1.500,-]
Bedrift [Årsavgift kr. 6.000,-]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Godt styrearbeid krever trening og egenutvikling. Styrehuset har etablert en god møteplass for selvutvikling og læring."


Styrehuset er en nasjonal organisasjon og et ressurssenter for eiere, styret og daglig leder. Inntekter fra medlemmer og støttespillere går til daglig drift, arrangementer og videreutvikling av organisasjonen. Overskuddet går til forskning og utredning av styrerelevante temaer.

Følg oss på

LinkedIn


Som medlem mottar du medlemskort og du kan bli kjent med de andre medlemmene våre på LinkedIn.


Ønsker du å bli styrekandidat?


Styrehuset bidrar til utvikling av styremedlemmer. Som medlem i Styrehuset kan du få tilbud om å gjennomføre et kvalifiseringsprogram, som fører frem til registrering i vår pool av høyt kvalifiserte kandidater til styreverv. 


Styrehuset driver aktiv rekruttering av styremedlemmer og nøkkelpersoner til virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.