Forsiden

INNOVASJON I

STYRET

STYREHUSET

REKRUTTERING


En god leder er ikke nødvendigvis et godt styremedlem. Når styret skal fornyes er det flere viktige hensyn å ta. Styrehuset bistår en rekke virksomheter med styrerekruttering, både styreledere og styremedlemmer.

Vi utreder mulige interessekonflikter, habilitetsspørsmål og ikke minst resultater.

Vi tilbyr skreddersydd rekruttering av ledere, nøkkelpersoner og styremedlemmer.


Styrehuset Search & Selection er en egen avdeling med spesialiserte rådgivere på lederrekruttering, og tilbyr kvalitetssikring i søk og utvelgelsesprosessen når din organisasjon trenger bistand innen lederrekruttering og Executive Search.

LES VÅRT

NYHETSBREV

 
 


Ønsker du å bli styrekandidat?


Styrehuset bidrar til utvikling av styremedlemmer. Som medlem i Styrehuset kan du få tilbud om å gjennomføre et kvalifiseringsprogram, som fører frem til registrering i vår pool av høyt kvalifiserte kandidater til styreverv. 


Styrehuset driver aktiv rekruttering av styremedlemmer og nøkkelpersoner til virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. 


LES MER


HVORFOR

VELGE OSS?


Et stadig økende fokus på styrets ansvar for virksomhetens utvikling forsterker kravet til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring i styrearbeidet. Våre erfarne rådgivere bidrar til bredde- og dybdekunnskap om styrearbeid som fagområde og profesjon.


Innovativ tenkning

Styrehuset er et ressurssenter for eiere, styret og daglig leder. Vi i Styrehuset tenker nytt, og våre team består av flinke folk som løper fort. Vi tar jobben vår svært seriøst, men vi er løse i snippen og benytter mye humor i løpet av en arbeidsdag.